Loading

Tuuleenergia lahendused

Pakume tuulegeneraatori lahendusi erinevate võimsustega. Allolevalt enamlevinud blokkskeemilt on näha pakutava lahenduse süsteemi osad võrguga liitumise puhul.

  1. Tuulegeneraator – seade mis muundab tuuleenergiat elektrienergiaks.
  2. SMA Windy Boy Protection Box – muundab generaatorist tuleva vahelduvvoolu alalisvooluks ning kaitseb tuulegeneraatorit, inverterit ning teisi süsteemi osasid ülekoormuse eest. Kui tarbimine on väike, siis juhitakse üleliigne võimsus eraldi koormusallikatele ja küttekehadele. Selliselt takistatakse tuulegeneraatoril reziimist väljumist ja põõrete juhitamatut kasvu.
  3. Väline lisa koormustaktistus. Selleks võib olla kõige lihtsamal kujul elektriline küttekeha. Vähese majapidamise tarbimise korral suunatakse kogu energia küttekehale ja pidurdatakse seeläbi generaatori tööd. Lisaks see tagab süsteemi töö ka tehniliste rikete korral.
  4. SMA Windy Boy – tuulegeneraatori inverter, mis muundab alalisvoolu võrguga ühilduvaks vahelduvvooluks.
  5. Elektrivõrk – mille kaudu me taribime igapäevaselt elektrit vastavatelt müüatelt.
  6. Tarbijad – hoone sisene elektrivõrk mille kaudu elektrseadmed tarbivad elektrienergiat. Samasse võrku toodab ka tuulegeneraator energiat. Kui tarbimine on väiksem generaatori poolt toodetavast energiast on võimalik ülejääk elektrimüüatele müüa.
Võta ühendust