Loading

Elektrivõrguga ühendatud (On-grid) päikesepaneelide süsteem - mikrotootja

On-grid ehk otse elektrivõrguga liituv lahendus – mikrotootja näol. Enamasti on päikesepaneelide kasutamisel levinud elektrivõrguga liitumise lahendused. Eestis on võimalik liita pisemaid süsteeme mikrotootjana elektrivõrkudega võimsusega kuni 11 KW. Vaata lähemalt liitumine mikrotootjale https://www.elektrilevi.ee/et/liitumine-mikrotootjale. Mikrotootja liitumise piirmääraks on 16A faasi kohta, seega omades 3 faasilist päikesepaneelide süsteemi teeb see 3 x 16A.

Otse elektrivõrguga liitumisel muundatakse SMA inverterite abil päikeseenergiast saadud alalisvool hoone elektrivõrguga ühilduvaks vahelduvvooluks. Kõik energia mis jääb tarbimisest üle suunatakse automaatselt tagasi elektrivõrku. Juhul kui jääb päikesest toodetud elektrist puudu võetakse see automaatselt uuesti aga elektrivõrgust. Seega töötab elektrivõrk kui akumulaatorina.

Kõik päikesepaneelide poolt toodetud elekter, mis jääb mikrotootjana omatarbimisest üle saab uuesti võrgu kaudu elektrimüüatele tagasi müüa. On-grid süsteem on lihtsaim ja parim viis elektritootmiseks kodumajapidamistes.

Võrguga ühilduva päikesepaneelide süsteemi komponendid
Ülaltoodud illustratsioonil on ära toodud võrguga ühilduva päikesepaneelide süsteemi komponendid.
  1. Alalisvoolu tootvad päikesepaneelid
  2. SMA Sunny Boy inverter – muundab alalisvoolu elektrivõrguga sobivaks vahelduvvooluks
  3. Elektriarvestid, mis mõõdavad elektrit kahes suunas. Kui paneelide tootmine ületab majapidamise tarbimist, siis liigub elekter tagasi võrku, mida arvesti vastavalt fikseerib.
  4. Tarbijad – majas olevad elektriseadmed mis tarbivad elektrit
  5. SMA Bluetooth monitooringu seade – näitab süsteemi tootlikust ja olukorda
  6. Elektrivõrgu liitumiskilp
Hinnapäring