Loading

Päikesekollektorid vee soojendamiseks ja kütmiseks

Päikesekollektorid Pakume vaakumtoru kollektorist paneele, mida kasutatakse põhiliselt sooja vee tootmiseks. Süsteemi saab kasutada ka ruumide kütteks integreerides seda maasoojus või õhk-vesi soojuspumpadega ja teiste kõikvõimalike katlasüsteemidega. Eestis on enamlevinud kõrge efektiivsusega vaakumtoru kollektorid kütte- ning tarbevee soojendamiseks. Päikesekollektorite ehk vett soojendavate päikesepaneelide kasutegur on elektripaneelidest kordades kõrgem, seega kui on tarvis ainult päikeseenergiast tarbevett soojendada on mõistlikum kasutada päikese kollektor tüüpi päikesepaneele. Elektri päikesepaneelide süsteem võtab küll sama võimsuse juures rohkem katusepinda, kuid on oluliselt paindlikum ja lihtsam hooldada. Joonisel on toodud enamlevinud kollektorite süsteem koos sinna juurde kuuluvate lisaseadmetega:

Päikesekollektorid hoone katusel
  1. Päikesepaneelid e. vaakumtorudest kollektorid – vaakumtorudest koosnevad kollektorid soojendavad külmumiskindlat vedelikku.
  2. Süsteemi ringluspump ning juhtmoodul – pump ajab ringi paneelides üles soojenenud vedelikku, mis omakorda edasi jahutamiseks liigub vastavasse soojusvahetisse. Juhtmoodul juhib süsteemi tööd.
  3. Temperatuuriandurid – mõõdavad paneelide ja soojusvaheti temperatuure.
  4. Soojusvaheti või tarbevee boiler - Kuna paneelides liigub spetsiaalne külmumiskindel vedelik, siis peab maja tarbe- või küttevee akumulatsiooni paak omama vastavat eraldiseisvat soojusvahetit, mis vastavalt omavahel süsteemid eraldab.
Võta ühendust